Background Image

OCHRONA IMPREZ
MASOWYCH

POMAGAMY ZAPLANOWAĆ, ZORGANIZOWAĆ I CHRONIĆ IMPREZY

Screenshot

Zajmujemy się ochroną i pomocą w organizacji wszystkich rodzajów imprez. Nasi pracownicy przeszli kompleksowe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, psychologicznego podejścia w rozmowach z uczestnikami oraz postępowania z ludźmi po spożyciu alkoholu, zażyciu środków psychotropowych lub zachowujących się szczególnie agresywnie. Zawsze doskonale znają topografię obiektu i przyległych terenów. Dysponują jednolitym umundurowaniem.

Pracownicy mają łączność pomiędzy sobą i z SMA, co daje możliwość natychmiastowego wezwania patrolu interwencyjnego, policji, pogotowia ratunkowego, czy straży pożarnej. Przed każdym przedsięwzięciem przygotowywany jest szczegółowy plan ochrony imprezy, uwzględniający rodzaj, czas trwania, wiek, liczbę uczestników, rozmiar i topografię obiektu a także realne zagrożenia.

ZAPYTAJ O OFERTĘ