Background Image

SYSTEMY ALARMOWE

SPRZEDAŻ, INSTALACJA I SERWIS SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ KONTROLI DOSTĘPU

Screenshot
SYSTEM ALARMOWY

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem. W systemach alarmowych najczęściej wykorzystuje się czujniki reagujące na ruch oraz zmianę parametrów otoczenia (czujki dymu, czadu, zalania) których wzbudzenie po uzbrojeniu powoduje alarm. System zazwyczaj uzbrajany/rozbrajany jest poprzez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.
Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze a ich sterowanie może odbywać się za pomocą dotykowych paneli lub aplikacji na smartphonie. Systemy znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.). Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system anty-napadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu pod przymusem, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony. W tym celu zalecamy podłączenie systemu do sieci monitorowania.
Dla zachowania jego pełnej funkcjonalności i sprawności zaleca się jego okresową konserwację.

Screenshot
INTELIGENTNY DOM

Zadaniem współczesnych systemów ochrony jest nie tylko dbanie o nasze bezpieczeństwo ale również wykonywanie wcześniej zaprogramowanych procesów domowych takich jak sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami, podlewaniem ogrodu, symulowaniem obecności użytkownika w domu czy nawet powiadamianie właściwych osób i służb na wypadek określonych zdarzeń. Takie skonfigurowanie systemu przyjęło się określać inteligentnym budynkiem.