Background Image

OCHRONA MIENIA

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW ORAZ OSOBISTA

Ochrona  obiektów

Ochrona fizyczna to podstawowa forma ochrony. Polega na stałym lub czasowym dozorze osób i mienia w obrębie chronionego obiektu. W zależności od specyfiki obiektu, potencjalnego zagrożenia oraz oczekiwań naszych klientów, dobieramy odpowiednio przeszkolonych, stosownie wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz niezawodne środki łączności pracowników. Nasi pracownicy posiadają wiedze i doświadczenie w obsłudze systemów technicznych (alarmowych, p.poż, telewizji przemysłowej). 
Umundurowanie naszych pracowników zależne jest od charakteru obiektu oraz rodzaju powierzonych nam zadań. Może to być uniform operacyjny, mundur galowy lub garnitur. Wszyscy pracownicy naszej firmy noszą identyfikatory imienne ze zdjęciem oraz emblematy firmowe. Na każdym z chronionych przez nas obiektów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy w obecności właściciela przeprowadzamy rozpoznanie potencjalnych zagrożeń. Chętnie poznajemy Państwa sugestie i oczekiwania zanim przygotujemy szczegółową instrukcję ochrony.

Ochrona osobista

Pracownicy, którzy wykonują czynności związane z ochroną osobistą posiadają odpowiednie przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie. Korzystamy z niezawodnego sprzętu jak i środków pomagających nam zminimalizować zagrożenie dla chronionych osób. Wszelkie działania związane z ochroną osobistą ustalane są indywidualnie i zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Pozyskane informacje stanowią tajemnice służbową i są udostępniane jedynie osobom związanym z przygotowaniem i wykonaniem usługi.

Screenshot